World's Largest Sheet Music Selection

19942696
19942696
19942696

National Edition Series A Volume 7: Preludes

Chopin National Edition Vol. VII

By Frederic Chopin

https://prod.sheetmusicplus.com/title/national-edition-series-a-volume-7-preludes-sheet-music/19942696

Piano
Chopin National Edition Vol. VII. Composed by Frederic Chopin (1810-1849). Edited by Jan Ekier. Chopin National Edition. Classical. Book [Softcover]. 88 pages. Polskie Wydawnictwo Muzyczne #PWM51600004. Published by Polskie Wydawnictwo Muzyczne (HL.132308).

Item Number: HL.132308

ISBN 9788387202385. 9.25x12 inches.

Zbior (op. 28) obejmuje wszystkie 24 tonacje durowe i molowe w porz dku kwintowo-paralelnym. Wbrew zwyczajowi stosowania gatunku jako materia u dydaktycznego, cykl Chopina mia cel koncertowy. "Preludia" mo na traktowa jako mikrokosmos 24 kategorii ekspresywnych , wyra onych muzycznie za pomoc podstawowych opozycji dotycz cych trybu, tempa, artykulacji, faktury itp. Okre lane by y jako feeria niezwyk ych i kra cowych stanow emocjonalnych, odbicie pe ni wiata wewn trznego, a zarazem odblask harmonia aeterna.<.p>

Wydanie rod owo-krytyczne zredagowane przez Jana Ekiera i Paw a Kami skiego na podstawie r kopisow, kopii zatwierdzonych przez samego Chopina i pierwszychwyda . Jego celem jest przedstawienie tworczo ci Chopina w autentycznym kszta cie.

Buy Together

$20.95

+

$32.99

Buy both for $53.94

[ { "catalogRefId":"19942696", "quantity":"1" }, { "catalogRefId":"2932090", "quantity":"1" } ]
AddtoCart Print
2932090
 • Ratings + Reviews

 • 5

  Jackson
  Difficulty Level:
  Intermediate/advanced
 • May 02, 2016 Excellent Collection

  This is a complete collection of Chopin's preludes printed in large, easy to read pages and appears faithful to Chopin's transcripts. The book lays flat and is a great product for my learning of these classics.

  1 of 2 people found this review helpful.
  Was this review useful? Yes No
Close X

By signing up you consent with the terms in our Privacy Policy

I am a music teacher.