World's Largest Sheet Music Selection

19846960
19846960
19846960

99 Koralintonasjoner og Ledsagesatser

By H. Gullichsen, H. Herresthal & T. Kvam

Be the first! Write a Review
https://prod.sheetmusicplus.com/title/99-koralintonasjoner-og-ledsagesatser-sheet-music/19846960

Organ
Composed by H. Gullichsen, H. Herresthal & T. Kvam. Published by Musikk-Husets Forlag (H2.MH2140).

Item Number: H2.MH2140

For orgel.
Denne samlingen med koralforspill er laget ut fra behovet for korte intonasjoner til gudstjenestens salmer. Samlingen inneholder ikke intonasjoner til samtlige nummer i Koralbok for Den Norske Kirke, men er ment som et supplement til allerede eksisterende forspillsamlinger. En del ledsagesatser er tatt med som eksempler og inspirasjon til et rikere og mer variert koralspill.
Ledsagesatsene kan dessuten anvendes som forspill.

Innhold:
Alltid freidig nar du gar
Alt star i Guds faderhand
Apostlene satt i Jerusalem
Av dypest nod
Av hoyheten oprunnen er
Bryt frem, mitt hjertes trang
Deilig er den himmel bla
Den Herre krist i dodens band
Den store hvite flokk, a se
Din dyre ihukommelse
Der mange skal komme fra ost og fra vest
Dypt heller aret i sin gang
Dyre bord som Jesus dekker
Eg veit i himmerik ei borg
En Gud og alles Fader
Far verden, farvel
Folkefrelsar til oss kom
Fryd deg, du Kristi brud
Frykt, mitt barn, den sanne Gud
Gjor doren hoy
Gladelig vil vi halleluja kvede
Gud, la oss i din kunnskap fremmes
Gud sin egen sonn oss gav
Gud skal all ting lage
Guds sonn er kommet til oss ned
Ga varsom, o Sjel
Hellig , Hellig, Hellig
Her kommer dine arme sma
Herre Gud, ditt dyre navn og aere
Herre, hvor skal vi ga hen
Herre, jeghar handlet ille
Her ser jeg da et lam a ga
Herre, jeg hjertelig onsker a fremme din aere
Herre Jesus, kom til stede
Himmelske Fader
Hjerte, loft din gledes vinger
Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord
Hvo ene lader Herren rade
Hoyr kor kyrkjeklokka lokkar
I Jesu navn skal all var gjerning skje
Jeg er sa glad hver julekveld
Jeg ser deg, o Guds lam a sta
Jeg synger Julekvad (In dulci jublilo)
Jeg vil meg Herren love
Mitt hjerte alltid vanker
Jesus, din sote forening a smake
Jesus dine dype vunder
Jesus i det hoye troner
Kjaerlighet er lysets kilde
Konge er du visst
Lov Jesu navn og herredom
Med sorgen og klagen hold mate
Med stralekrans om tinde
No koma Guds englar
No livnar det i lundar
Nu beder vi den Hellig and
Nu hviler mark og enge
Nu la oss takke Gud
Nu rinner solen opp
O Gud, som tiden vender
O Jesus, som har elsket meg
Opp alle som pa jorden bor
Opp, gledes alle, gledes nu
Overmade, fullt av nade
Saligheten er oss naer
Se hvor nu Jesus treder
Sions vekter hever rosten
Sta fast min sjel, sta fast
Til deg alene, Herre Krist
Treder opp til Herrens bord
Vreden din avvend
Vaer trostig, mitt hjerte
Vakn opp, du som sover
Vakn opp og sla pa dine strenge
A, var eg meir deg, Jesus, lik.

 • Alltid freidig nar du gar 
 • Alt star i Guds faderhand 
 • Apostlene satt i Jerusalem 
 • Av dypest nod 
 • Av hoyheten oprunnen er 
 • Bryt frem, mitt hjertes trang 
 • Deilig er den himmel bla 
 • Den Herre krist i dodens band 
 • Den store hvite flokk, a se 
 • Din dyre ihukommelse 
 • Der mange skal komme fra ost og fra vest 
 • Dypt heller aret i sin gang 
 • Dyre bord som Jesus dekker 
 • Eg veit i himmerik ei borg 
 • En Gud og alles Fader 
 • Far verden, farvel 
 • Folkefrelsar til oss kom 
 • Fryd deg, du Kristi brud 
 • Frykt, mitt barn, den sanne Gud 
 • Gjor doren hoy 
 • Gladelig vil vi halleluja kvede 
 • Gud, la oss i din kunnskap fremmes 
 • Gud sin egen sonn oss gav 
 • Gud skal all ting lage 
 • Guds sonn er kommet til oss ned 
 • Ga varsom, o Sjel 
 • Hellig , Hellig, Hellig 
 • Her kommer dine arme sma 
 • Herre Gud, ditt dyre navn og aere 
 • Herre, hvor skal vi ga hen 
 • Herre, jeghar handlet ille 
 • Her ser jeg da et lam a ga 
 • Herre, jeg hjertelig onsker a fremme din aere 
 • Herre Jesus, kom til stede 
 • Himmelske Fader 
 • Hjerte, loft din gledes vinger 
 • Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord 
 • Hvo ene lader Herren rade 
 • Hoyr kor kyrkjeklokka lokkar 
 • I Jesu navn skal all var gjerning skje 
 • Jeg er sa glad hver julekveld 
 • Jeg ser deg, o Guds lam a sta 
 • Jeg synger Julekvad (In dulci jublilo) 
 • Jeg vil meg Herren love 
 • Mitt hjerte alltid vanker 
 • Jesus, din sote forening a smake 
 • Jesus dine dype vunder 
 • Jesus i det hoye troner 
 • Kjaerlighet er lysets kilde 
 • Konge er du visst 
 • Lov Jesu navn og herredom 
 • Med sorgen og klagen hold mate 
 • Med stralekrans om tinde 
 • No koma Guds englar 
 • No livnar det i lundar 
 • Nu beder vi den Hellig and 
 • Nu hviler mark og enge 
 • Nu la oss takke Gud 
 • Nu rinner solen opp 
 • O Gud, som tiden vender 
 • O Jesus, som har elsket meg 
 • Opp alle som pa jorden bor 
 • Opp, gledes alle, gledes nu 
 • Overmade, fullt av nade 
 • Saligheten er oss naer 
 • Se hvor nu Jesus treder 
 • Sions vekter hever rosten 
 • Sta fast min sjel, sta fast 
 • Til deg alene, Herre Krist 
 • Treder opp til Herrens bord 
 • Vreden din avvend 
 • Vaer trostig, mitt hjerte 
 • Vakn opp, du som sover 
 • Vakn opp og sla pa dine strenge 
 • A, var eg meir deg, Jesus, lik 
Close X

By signing up you consent with the terms in our Privacy Policy

I am a music teacher.